hr en de

Mi smo Modillion d.o.o.. Kroz projektantsko konzultantsku djelatnost pružamo usluge arhitektonskog projektiranja građevina (stambene, poslovne, turističke i javne namjene), vođenja projekta tijekom cjelokupnog procesa, od faze analiza i idejnih rješenja, preko izrade kompletne projektne dokumentacije do ishođenja potrebnih dozvola za gradnju. Svojim klijentima pružamo i uslugu vođenja stručnog nadzora.

Projektirajući, pratimo sva suvremena promišljanja arhitekture, koristimo nove materijale i tehnologiju gradnje, ciljamo na uštedu energije, sve sa naglaskom na trajnu estetsko - materijalnu vrijednost građevine.

Prema specifičnosti pojedinog projektnog zadatka, okupljamo stručni tim stalnih i provjerenih poslovnih suradnika koji je u mogućnosti kvalitetno odgovoriti potrebama najsloženijih investicijskih programa.

Stambene i stambeno - poslovne zgrade

Trgovačke i poslovne zgrade

Turističko - ugostiteljske zgrade

Javne zgrade

Sigurni smo da ćemo svakom projektu koji nam je povjeren kroz individualan pristup i puni kreativni angažman našeg projektantskog tima, ostvariti optimalan konačni rezultat.