hr en de

Choco bar - Branimir Centar

Povratak

Naziv projekta

Choco bar - Branimir Centar

Naziv investitora/klijenta

VMD d.o.o.

Lokacija građevine

Zagreb

Namjena građevine

Turističko-ugostiteljska namjena

Veličina građevine (cca Brutto površina)

45 m2

Opis opsega projektiranja/usluge

Suradnja na izradi idejnog i izvedbenog projekta fasade i interijera lokala. Inženjering i nadzor nad gradnjom. (za ADG d.o.o.)

Godina izrade projekta

2003.

Godina realizacije/izgradnje građevine

2003.