hr en de

General and emergency hospital, Duhok

Povratak

Naziv projekta

General and emergency hospital, Duhok

Naziv investitora/klijenta

Ministarstvo zdravstva, Irak

Lokacija građevine

Duhok, Irak

Namjena građevine

Javna, Zdravstvena

Veličina građevine (cca Brutto površina)

36.000 m2

Opis opsega projektiranja/usluge

Autor i izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja bolničkog kopleksa. (za Profectus Projektiranje d.o.o.)

Godina izrade projekta

2011.

Godina realizacije/izgradnje građevine