hr en de

Poslovna građevina Franck

Povratak

Naziv projekta

Poslovna građevina Franck

Naziv investitora/klijenta

Franck d.d.

Lokacija građevine

Zagreb

Namjena građevine

Poslovna

Veličina građevine (cca Brutto površina)

1.230 m2

Opis opsega projektiranja/usluge

Projektant suradnik na izradi glavnog arhitektonskog projekta za rekonstrukciju građevine te na izradi idejnog i izvedbenog projekta interijera. ( za ADG d.o.o.)

Godina izrade projekta

2004.

Godina realizacije/izgradnje građevine

2005.