hr en de

Stambena vila -Babonićeva

Povratak

Naziv projekta

Stambena vila -Babonićeva

Naziv investitora/klijenta

VMD d.o.o.

Lokacija građevine

Zagreb

Namjena građevine

Stambena

Veličina građevine (cca Brutto površina)

870 m2

Opis opsega projektiranja/usluge

Suradnja na izradi idejnog arhitektonskog rješenja. (za ADG d.o.o.)

Godina izrade projekta

2005.

Godina realizacije/izgradnje građevine