hr en de

Stambena vila sa bazenom- Opatija

Povratak

Naziv projekta

Stambena vila sa bazenom- Opatija

Naziv investitora/klijenta

INGRA d.d.

Lokacija građevine

Ičići, Opatija

Namjena građevine

Stambena

Veličina građevine (cca Brutto površina)

1.200 m2

Opis opsega projektiranja/usluge

Koautor idejnog arhitektonskog rješenja te razrada glavnog i izvedbenog arh.projekta. (za ADG d.o.o.)

Godina izrade projekta

2006.

Godina realizacije/izgradnje građevine

2009.