hr en de

Stambeno-poslovne građevine-Jakuševac

Povratak

Naziv projekta

Stambeno-poslovne građevine-Jakuševac

Naziv investitora/klijenta

Beton-Lučko d.o.o.

Lokacija građevine

Jakuševac, Zagreb

Namjena građevine

Stambeno-poslovna

Veličina građevine (cca Brutto površina)

7.350 m2

Opis opsega projektiranja/usluge

Koautor idejnog arhitektonskog rješenja te razrada idejnog arh.projekta. (za ADG d.o.o.)

Godina izrade projekta

2005.

Godina realizacije/izgradnje građevine