hr en de

Stambeno-poslovni kompleks-VMD-Radnička

Povratak

Naziv projekta

Stambeno-poslovni kompleks-VMD-Radnička

Naziv investitora/klijenta

VMD d.o.o.

Lokacija građevine

Zagreb, Radnička cesta

Namjena građevine

Stambeno-poslovna

Veličina građevine (cca Brutto površina)

42.500 m2

Opis opsega projektiranja/usluge

Koautor natječajnog idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja. (sa ADG d.o.o.)

Godina izrade projekta

2005.

Godina realizacije/izgradnje građevine