hr en de

Trgovački centar LIDL - Sveta Nedelja

Povratak

Naziv projekta

Trgovački centar LIDL - Sveta Nedelja

Naziv investitora/klijenta

LIDL Hrvatska k.d.

Lokacija građevine

Sveta Nedelja

Namjena građevine

Trgovačko - poslovna

Veličina građevine (cca Brutto površina)

1.807 m2

Opis opsega projektiranja/usluge

Glavni projektant na izradi idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. ( za Profectus Projektiranje d.o.o. )

Godina izrade projekta

2012.

Godina realizacije/izgradnje građevine