hr en de

Zgrada carinske uprave - RGP - Luka Vukovar

Povratak

Naziv projekta

Zgrada carinske uprave - RGP - Luka Vukovar

Naziv investitora/klijenta

Ministarstvo financija, Carinska uprava

Lokacija građevine

Vukovar

Namjena građevine

Poslovna

Veličina građevine (cca Brutto površina)

400 m2

Opis opsega projektiranja/usluge

Glavni Projektant na izradi projektne dokumentacije izvedbenog arhitektonskog projekta rekonstrukcije fasade i dijela građevine.

Godina izrade projekta

2014.

Godina realizacije/izgradnje građevine

2014.